Σύντομη περιγραφή της ενότητας

Η ενότητα «Η Υγιής Ανάπτυξη ξεκινά με το θηλασμό» αναπτύχθηκε από τους Ολλανδούς εταίρους. Επικεντρώνει στο δίλημμα μητρικό γάλα ή υποκατάστατα μητρικού γάλακτος και εφοδιάζει τους μαθητές με τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις ώστε να προβληματιστούν σε σχέση με το παραπάνω δίλημμα. Στην ενότητα περιγράφεται πώς το πεπτικό σύστημα των νεογνών διαφέρει από των ενηλίκων και πώς στο έντερο ενός νεογνού δημιουργούνται αποικίες βακτηρίων στις πρώτες μέρες και μήνες μετά τη γέννηση. Περιγράφεται επίσης πώς οι ολιγοσακχαρίτες στο μητρικό γάλα βοηθάνε στην ανάπτυξη υγιούς εντερικού μικροβιώματος και πώς το μικροβίωμα επηρεάζει διαφορετικές πτυχές της υγείας στην μετέπειτα ζωή. Επιπρόσθετα, συζητείται η βιοχημεία του γάλακτος, δείχνεται πώς παράγονται υποκατάστατα του γάλακτος στη βιομηχανία, και πώς οι εταιρίες προσπαθούν να παρασκευάσουν τους ολιγοσακχαρίτες όπως στο μητρικό γάλα. Το αποτέλεσμα είναι ότι η χημική βιομηχανία δεν μπορεί να μιμηθεί τη μητέρα φύση και αυτό τονίζεται περαιτέρω κατά τη συζήτηση για ηθικά θέματα που εγείρονται κατά την προώθηση των υποκατάστατων του γάλακτος.

Οδηγός Εκπαιδευτικού (pdf)

Φύλλα Εργασίας Μαθήτη (pdf)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «IRRESISTIBLE»: «Η έρευνα αιχμής μέσα από τα μάτια των μαθητών: Διαδραστικά Εκθέματα Μαθητών» (15/04/2016 & 17/04/2016)

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης και ειδικότερα το Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών (ΕΔΘΕ) σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ευγενίδου και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνει στις 15 Απριλίου 2016 στην Αθήνα και στις 17 Απριλίου 2016 στο Ηράκλειο Κρήτης την εκδήλωση

«Η έρευνα αιχμής μέσα από τα μάτια των μαθητών: Διαδραστικά Εκθέματα Μαθητών»,

όπου μαθητές σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης θα παρουσιάσουν εκθέματα που κατασκεύασαν σχετικά με τις Φυσικές Επιστήμες και την Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Irresistible (επισυνάπτονται αφίσες και προσκλήσεις των εκδηλώσεων).

Πρόσκληση για τα εκθέματα στην Αθήνα
Αφίσα για τα εκθέματα στην Αθήνα

Πρόσκληση για τα εκθέματα στην Κρήτη

Αφίσα για τα εκθέματα στην Κρήτη