Σύντομη περιγραφή της ενότητας

Η ενότητα «Εφαρμογές της Νανοεπιστήμης και της Νανοτεχνολογίας» αναπτύχθηκε από την ελληνική ερευνητική ομάδα. Οι μαθητές βασιζόμενοι στα Νανοϋλικά που αναπτύσσονται από τους ερευνητές του ΙΤΕ Ηρακλείου Κρήτης διερευνούν στα πλαίσια της ενότητας ποικίλες πτυχές της Νανοεπιστήμης, όπως για παράδειγμα το πόσο μικρό είναι το νάνο και τις εξαρτώμενες από το μέγεθος ιδιότητες. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν μουσεία επιστήμης, και να συζητήσουν θέματα Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας σχετικών με την έρευνα αιχμής στην Νανοτεχνολογία κατά την επίσκεψή τους στο ερευνητικό κέντρο και την επαφή τους με τους ειδικούς. Με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών αλλά και των ειδικών από μουσεία επιστημών οι μαθητές κατασκευάζουν εκθέματα για να επικοινωνήσουν τη νέα γνώση στο ευρύ κοινό.

Οδηγός Εκπαιδευτικού (pdf)

Φύλλα Εργασίας Μαθήτη (pdf)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «IRRESISTIBLE»: «Η έρευνα αιχμής μέσα από τα μάτια των μαθητών: Διαδραστικά Εκθέματα Μαθητών» (15/04/2016 & 17/04/2016)

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης και ειδικότερα το Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών (ΕΔΘΕ) σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ευγενίδου και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνει στις 15 Απριλίου 2016 στην Αθήνα και στις 17 Απριλίου 2016 στο Ηράκλειο Κρήτης την εκδήλωση

«Η έρευνα αιχμής μέσα από τα μάτια των μαθητών: Διαδραστικά Εκθέματα Μαθητών»,

όπου μαθητές σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης θα παρουσιάσουν εκθέματα που κατασκεύασαν σχετικά με τις Φυσικές Επιστήμες και την Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Irresistible (επισυνάπτονται αφίσες και προσκλήσεις των εκδηλώσεων).

Πρόσκληση για τα εκθέματα στην Αθήνα
Αφίσα για τα εκθέματα στην Αθήνα

Πρόσκληση για τα εκθέματα στην Κρήτη

Αφίσα για τα εκθέματα στην Κρήτη