Σύντομη περιγραφή της ενότητας

Η ενότητα «Πλαστικά - Καταστροφή των Ωκεανών» αναπτύχθηκε από τους γερμανούς εταίρους. Διερευνά την επίδραση των πλαστικών στον ωκεανό, όπως οι διαφορετικοί τρόποι μόλυνσης, η συμπεριφορά των πλαστικών στον ωκεανό (π.χ. συνάθροιση σε τεράστιες μάζες σκουπιδιών), η προσρόφηση των ρύπων σε μικροσωματίδια πλαστικού καθώς και η επίδρασή τους στην τροφική αλυσίδα. Για τον σκοπό αυτό οι μαθητές, με βάση η γνώση που αποκτούν για το πρόβλημα των πλαστικών στους ωκεανούς, διεξάγουν τη δική τους έρευνα σχετικά με το θέμα τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε τοπικό επίπεδο.

Οδηγός Εκπαιδευτικού (pdf)

Φύλλα Εργασίας Μαθήτη (pdf)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «IRRESISTIBLE»: «Η έρευνα αιχμής μέσα από τα μάτια των μαθητών: Διαδραστικά Εκθέματα Μαθητών» (15/04/2016 & 17/04/2016)

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης και ειδικότερα το Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών (ΕΔΘΕ) σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ευγενίδου και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνει στις 15 Απριλίου 2016 στην Αθήνα και στις 17 Απριλίου 2016 στο Ηράκλειο Κρήτης την εκδήλωση

«Η έρευνα αιχμής μέσα από τα μάτια των μαθητών: Διαδραστικά Εκθέματα Μαθητών»,

όπου μαθητές σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης θα παρουσιάσουν εκθέματα που κατασκεύασαν σχετικά με τις Φυσικές Επιστήμες και την Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Irresistible (επισυνάπτονται αφίσες και προσκλήσεις των εκδηλώσεων).

Πρόσκληση για τα εκθέματα στην Αθήνα
Αφίσα για τα εκθέματα στην Αθήνα

Πρόσκληση για τα εκθέματα στην Κρήτη

Αφίσα για τα εκθέματα στην Κρήτη