Για την ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος, προβλέπεται σε κάθε χώρα στενή συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, κέντρων επιστημών και σχολείων. Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε δύο γενικές φάσεις. Στην πρώτη φάση σε κάθε μία από τις δέκα συμμετέχουσες χώρες, θα διαμορφωθεί μια Κοινότητα Μάθησης (Community of Learners) που θα αναπτύξει μία θεματική ενότητα. Αυτές οι ομάδες θα αποτελούνται από εκπαιδευτικούς, ειδικούς στη δημιουργία επιστημονικών εκθέσεων από μουσεία και κέντρα επιστημών, καθώς και πανεπιστημιακούς και ερευνητές τόσο της διδακτικής των φυσικών επιστημών όσο και από το αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο. Οι διδακτικές ενότητες που θα αναπτυχθούν από τις συμμετέχουσες χώρες θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων θεμάτων:

  • Υγιής γήρανση (Ολλανδία)
  • Γονιδιωματική και Ωκεανογραφία (Πορτογαλία)
  • Ωκεανογραφία και Κλιματική αλλαγή (Γερμανία)
  • Κλιματική αλλαγή (Φινλανδία)
  • Βιωσιμότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Ισραήλ)
  • Ηλιακή ενέργεια και ειδικά νανοϋλικά (Ρουμανία)
  • Νανοεπιστήμη (Τουρκία)
  • Εφαρμογές Νανοεπιστημών (Ελλάδα)
  • Νανοτεχνολογία (Ιταλία)
  • Νανοτεχνολογία - Κατάλυση (Πολωνία)

 

Το υλικό που θα αναπτυχθεί θα εφαρμοσθεί από τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετέχουν στην Κοινότητα Μάθησης σε μαθητές. Επιπλέον, οι μαθητές θα δημιουργήσουν μια έκθεση που θα αναδεικνύει τη σχέση μεταξύ έρευνας και κοινωνίας. Έτσι, μετά την πρώτη φάση του έργου κάθε χώρα θα έχει διαμορφώσει μια ενότητα πάνω σε θέματα Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας που θα έχει δοκιμαστεί τουλάχιστον σε πέντε σχολικές τάξεις.

Σε μια δεύτερη φάση, καθένας από τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην Κοινότητα Μάθησης της πρώτης φάσης θα εκπαιδεύσουν άλλους πέντε εκπαιδευτικούς στο διδακτικό υλικό που θα έχει αναπτυχθεί στην πρώτη φάση, οι οποίοι με τη σειρά τους θα το εφαρμόσουν σε σχολικές τάξεις. Σε αυτή τη δεύτερη φάση θα χρησιμοποιηθεί διδακτικό υλικό που αναπτύχθηκε τόσο από τη χώρα μας όσο και από άλλες χώρες. Τα καλύτερα εκθέματα μαθητών από το έργο θα παρουσιαστούν στο ευρωπαϊκό κοινό κατά τη διάρκεια διεθνούς συνεδρίου.

Σχήμα 1: Οι φάσεις του IRRESISTIBLE

 

Εκτιμάται ότι μετά το τέλος των δύο αυτών φάσεων, σε κάθε χώρα θα εμπλακούν σε καινοτόμες εκπαιδευτικές δραστηριότητες κατά μέσο όρο 600 μαθητές και επίσης θα έχουν υλοποιηθεί επιμορφωτικές δράσεις σε περίπου 25 εκπαιδευτικούς.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «IRRESISTIBLE»: «Η έρευνα αιχμής μέσα από τα μάτια των μαθητών: Διαδραστικά Εκθέματα Μαθητών» (15/04/2016 & 17/04/2016)

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης και ειδικότερα το Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών (ΕΔΘΕ) σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ευγενίδου και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνει στις 15 Απριλίου 2016 στην Αθήνα και στις 17 Απριλίου 2016 στο Ηράκλειο Κρήτης την εκδήλωση

«Η έρευνα αιχμής μέσα από τα μάτια των μαθητών: Διαδραστικά Εκθέματα Μαθητών»,

όπου μαθητές σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης θα παρουσιάσουν εκθέματα που κατασκεύασαν σχετικά με τις Φυσικές Επιστήμες και την Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Irresistible (επισυνάπτονται αφίσες και προσκλήσεις των εκδηλώσεων).

Πρόσκληση για τα εκθέματα στην Αθήνα
Αφίσα για τα εκθέματα στην Αθήνα

Πρόσκληση για τα εκθέματα στην Κρήτη

Αφίσα για τα εκθέματα στην Κρήτη