Παρακάτω παρουσιάζονται τα εκθέματα που ανέπτυξαν οι μαθητές ανά βαθμίδα.

Βαθμίδα: Δημοτικό

 1. Tίτλος: «Νάνο-φιδάκι»

  Τύπος/Είδος: Επιτραπέζιο παιχνίδι
  Περιγραφή: Οι επισκέπτες (έως τέσσερις παίκτες) θα διασκεδάσουν καθώς ρίχνοντας τα ζάρια θα μετακινούνται πάνω (ή κάτω) στα αριθμημένα τετράγωνα απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τις έννοιες της νανοτεχνολογίας μέχρι να φτάσουν στο τέλος του παιχνιδιού.
  RRI Πτυχές: Εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες
  Web 2.0 applications: -

 2. Tίτλος: «Νάνο-πόλη»

  Τύπος/Είδος: Επιτραπέζιο παιχνίδι
  Περιγραφή: Οι επισκέπτες ρίχνουν τα ζάρια και ακολουθούν μια συγκεκριμένη διαδρομή. Κατά την πορεία της διαδρομής θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με έννοιες της νανοτεχνολογίας και αναλόγως προσπαθούν να φτάσουν στο τέλος του παιχνιδιού.
  RRI Πτυχές: Εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες
  Web 2.0 applications: -

 3. Tίτλος: «Κλίμακα αντικειμένων»

  Τύπος/Είδος: Διαδραστική αφίσα
  Περιγραφή: Οι επισκέπτες θα προσπαθήσουν να τοποθετήσουν το κατάλληλο αντικείμενο-κάρτα στη σωστή θέση της πάνω κλίμακας των αντικειμένων (από το νάνο στο μάκρο). Στο τέλος της διαδικασίας, μπορούν να συγκρίνουν τις απαντήσεις τους με τις σωστές.
  RRI Πτυχές: Εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες
  Web 2.0 applications: -

 4. Tίτλος: «Νανοτεχνολογία»

  Τύπος/Είδος: Διαδραστική αφίσα
  Περιγραφή: Οι επισκέπτες θα προσπαθήσουν να τοποθετήσουν το κατάλληλο αντικείμενο-κάρτα στη σωστή θέση της πάνω κλίμακας των αντικειμένων (από το νάνο στο μάκρο). Στο τέλος της διαδικασίας, μπορούν να συγκρίνουν τις απαντήσεις τους με τις σωστές.
  RRI Πτυχές: Εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες
  Web 2.0 applications: -

 5. Tίτλος: «Νανόσπρει»

  Τύπος/Είδος: Πείραμα
  Περιγραφή: Οι επισκέπτες καλούνται να ρίξουν νερό με το σταγονόμετρο στην επιφάνεια δύο διαφορετικών μποτών. Η μια μπότα είναι αδιάβροχη γιατί έχει ψεκαστεί με ένα ειδικό σπρέι που περιέχει νανοσωματιδία. Η άλλη μπότα είναι κανονική (αψέκαστη). Επισκέπτες συγκρίνουν τα διαφορετικά αποτελέσματα και με αυτόν τον τρόπο εισάγονται στη διαδικασία της μετατροπής των ιδιοτήτων των υλικών με τη χρήση της νανοτεχνολογίας.
  RRI Πτυχές: Ενεργός εμπλοκή
  Web 2.0 applications: -

 6. Tίτλος: «Νανοτεχνολογία»

  Τύπος/Είδος: Ενημερωτική αφίσα
  Περιγραφή: Ενημέρωση σχετικά με έννοιες και εφαρμογές της Νανοτεχνολογίας.
  RRI Πτυχές: Ενεργός εμπλοκή
  Web 2.0 applications: -

 7. Tίτλος: «Κλιμακό-Σουβλάκι»

  Τύπος/Είδος: Διαδραστικό παιχνίδι
  Περιγραφή: Αυτό το έκθεμα αποτελείται από δύο μέρη: Το πρώτο μέρος είναι μια αφίσα όπου οι επισκέπτες θα προσπαθήσουν να βάλουν το αντικείμενο-κάρτα στη σωστή θέση της κλίμακας των αντικειμένων (από το νάνο στο μάκρο). Το δεύτερο μέρος είναι μια κατασκευή (σε μορφή σουβλάκι), η οποία καταδεικνύει τη σωστή σειρά των προηγούμενων ή παρόμοιων σε κλίμακα μεγέθους αντικείμενων. Οι επισκέπτες χρησιμοποιούν το δεύτερο μέρος ως σημείο αναφοράς για να συγκρίνουν τις απαντήσεις τους με εκείνες που έχουν ήδη δοθεί στο πρώτο μέρος.
  RRI Πτυχές: Εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες
  Web 2.0 applications: -

Βαθμίδα: Γυμνάσιο

 1. Tίτλος: «Η Νανοτεχνολογία σε κομίκς»

  Τύπος/Είδος: Διαδραστική αφίσα
  Περιγραφή: Οι επισκέπτες εισάγονται στις έννοιες της Νανοτεχνολογίας και των νανοσωματιδίων (κυρίως στον ρόλο που παίζει το μέγεθος στις ιδιότητες της ύλης) σε μορφή κινουμένων σχεδίων και με διάφορα παραδείγματα. Επίσης RRI πτυχές παρουσιάζονται σε ξεχωριστές αφαιρούμενες κάρτες. Στη συνέχεια, οι επισκέπτες καλούνται να κάνουν μια συζήτηση σχετικά με το μέγεθος των νανοσωματιδίων και τις επιπτώσεις τους στην υγεία και το περιβάλλον σε σχέση με τα θέματα RRI. Μετά από τη συζήτηση, θα πρέπει να επιλέξουν τις δυο RRI κάρτες που θεωρούν σημαντικότερες και στη συνέχεια, να τις τοποθετήσουν στις κατάλληλες θέσεις. Ο επόμενος επισκέπτης μπορεί να αλλάξει τις κάρτες σε περίπτωση που αυτός / αυτή δεν συμφωνεί με τις επιλεγμένες κάρτες.
  RRI Πτυχές: Ενεργός Εμπλοκή - Ισότητα Φύλων - Εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες - Ηθική - Ελεύθερη Πρόσβαση - Διακυβέρνηση
  Web 2.0 applications: -

 2. Tίτλος: «Η Νανοτεχνολογία στην υπηρεσία της Ιατρικής»

  Τύπος/Είδος: 4 Ψηφιακές (διαδραστικές) αφίσες
  Περιγραφή: Οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με μια PowerPoint διαφάνεια πάνω σε μια οθόνη αφής που οδηγεί σε τέσσερις διαφορετικές ψηφιακές διαδραστικές αφίσες σχετικά με τη νανοτεχνολογία στην υπηρεσία της Ιατρικής. Επιπλέον, μια scratch εφαρμογή είναι διαθέσιμη για θέματα RRI. Στο τέλος αυτής της εφαρμογής, οι επισκέπτες καλούνται να δώσουν τη γνώμη τους, η οποία καταγράφεται για τον επόμενο επισκέπτη.
  RRI Πτυχές: Ενεργός Εμπλοκή - Ισότητα Φύλων - Εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες - Ηθική - Ελεύθερη Πρόσβαση - Διακυβέρνηση
  Web 2.0 applications:

 3. Tίτλος: «Νανοκουίζ»

  Τύπος/Είδος: Ψηφιακό κουίζ
  Περιγραφή: Οι επισκέπτες εισάγονται στη νανοτεχνολογία μέσω μιας παιγνιώδους εφαρμογής Android, απαντώντας σε ερωτήσεις και μαθαίνοντας σχετικά με:
  - Τις Νανοεπιστήμες
  - Την σχέση της Νανοτεχνολογίας με την κοινωνία
  - Νανοτεχνολογία και τέχνη
  - Τις ιδιαίτερες ιδιότητες των νανοϋλικών
  - Το πόσο μικρό είναι το νάνο κα.
  Οι επισκέπτες έχουν επίσης την ευκαιρία να μελετήσουν και να μάθουν περισσότερα σε ένα ξεχωριστό τομέα της εφαρμογής, όπου όλες οι πληροφορίες συγκεντρώθηκαν.
  RRI Πτυχές: Ενεργός Εμπλοκή - Ισότητα Φύλων - Εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες - Ηθική - Ελεύθερη Πρόσβαση - Διακυβέρνηση
  Web 2.0 applications: -

 4. Tίτλος: «Νανοιατρική»

  Τύπος/Είδος: Διαδραστική αφίσα και μοντέλο
  Περιγραφή: Οι επισκέπτες παίρνουν πληροφορίες σχετικά με τη νανοϊατρική, τα πλεονεκτήματα και τους πιθανούς κινδύνους που κρύβει. Η αφίσα περιγράφει επίσης την χρήση του μηχανισμού που χρησιμοποιούν τα νανορομπότ για να ανιχνεύσουν και να εξολοθρεύσουν τα καρκινικά κύτταρα. Ένα κινούμενο μοντέλο νανορομποτ λειτουργεί σε κοντινή απόσταση προσομοιώνοντας την διαδικασία. Τέλος, οι επισκέπτες καλούνται να απαντήσουν και να ψηφίσουν κάτω από ποιες συνθήκες θα χρησιμοποιούσαν θεραπείες νανοϊατρικής.
  RRI Πτυχές: Ηθική - Εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες - Ενεργός Εμπλοκή
  Web 2.0 applications: -

 5. Tίτλος: «Τα υδρόφοβα υλικά - Όταν τα επιστημονικά εργαστήρια μιμούνται τη φύση»

  Τύπος/Είδος: Ενημερωτική αφίσα και πείραμα
  Περιγραφή: Οι επισκέπτες πειραματίζονται με φυσικά υλικά (φύλλα από κρίνο) και ελέγχουν τις υδρόφοβες ιδιότητες τους, παρατηρώντας τον τρόπο που αλληλεπιδρούν με σταγόνες νερό. Στη συνέχεια πειραματίζονται αντίστοιχα με ένα υδρόφοβο και ένα υδρόφιλο ύφασμα και καλούνται να τα χαρακτηρίσουν τοποθετώντας την κατάλληλη κάρτα. Τέλος, οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με την δομή ενός μοντέλου 2 υφασμάτων από φελιζόλ και καρφίτσες που ερμηνεύει το πώς η δομή του υλικού το καθιστά υδρόφοβο. Η αφίσα δίνει επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις υδροφοβες ιδιότητες και την βιομίμηση.
  RRI Πτυχές: Εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες - Ενεργός Εμπλοκή
  Web 2.0 applications: -

Βαθμίδα: Λύκειο

 1. Tίτλος: «Ένα χαρτί που κρατάει μια ομπρέλα»

  Τύπος/Είδος: Εισαγωγή Video –Πείραμα – Ψηφιακό κουίζ
  Περιγραφή: Αυτή η δραστηριότητα αποτελείται από τρία στάδια. Στο 1ο στάδιο, ένα βίντεο εισάγει τους επισκέπτες στις εφαρμογές της νανοτεχνολογίας, όπως αδιάβροχα υλικά που χρησιμοποιούν νανοσωματίδια. Στο 2ο στάδιο, οι επισκέπτες καλούνται να παρατηρήσουν αυτό το είδος των υλικών εκτελώντας μια δραστηριότητα: Ρίχνουν νερό με το σταγονόμετρο στην επιφάνεια του χαρτιού (το οποίο είναι ψεκασμένο με αδιάβροχο "νανο" σπρέι). Στο τελικό στάδιο, επισκέπτης καλείται να μάθει πώς τα υδρόφιλα υλικά (νανοϋλικά) λειτουργούν απαντώντας σε ένα ψηφιακό κουίζ σε μια ταμπλέτα.
  RRI Πτυχές: Εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες - Ενεργός Εμπλοκή
  Web 2.0 applications: -

 2. Tίτλος: «ΝΑΝΟ-τετράερδο οριγκάμι»

  Τύπος/Είδος: Ενημερωτική αφίσα – Τετράεδρο Οριγκάμι φύλλο – Video οδηγός για την κατασκευή των τετράεδρων οριγκάμι χειροτεχνημάτων
  Περιγραφή: Μια αφίσα πληροφορεί για το πώς τα νανοσωματίδια αυτό-οργανώνονται σε τετραεδρικές δομές, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο μια ποικιλία διαφορετικών αντικειμένων όπως καταλύτες που χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία ή «μεταφορείς φαρμάκων» που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Μετά από αυτό, οι επισκέπτες καλούνται να κατασκευάσουν ένα μικρό τετράεδρο origami, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται σε ένα σύντομο βίντεο.
  RRI Πτυχές: Εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες - Ενεργός Εμπλοκή
  Web 2.0 applications: -

 3. Tίτλος: «Από την Νανοτεχνολογία στο θαύμα»

  Τύπος/Είδος: Ψηφιακό Παιχνίδι
  Περιγραφή: Αυτό το παιχνίδι αποτελείται από μια παρουσίαση του PowerPoint σε συνδυασμό με μια scratch εφαρμογή. Οι επισκέπτες -μέσω της παρουσίασης- επιλέγουν να μάθουν για θέματα καρκίνου του μαστού ή του ιού HIV επιλέγοντας το Φύλο και την ασθένεια. Μετά, παίζουν ένα ψηφιακό παιχνίδι όπου ελέγχουν ένα νανο-ρομπότ που επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα ή τον ιό HIV, και προσπαθεί να τα/τον καταστρέψει. Όταν το παιχνίδι τελειώνει, το έκθεμα υποβάλλει ένα ερώτημα στους επισκέπτες σχετικά με το τι θα συμβεί, κατά την γνώμη τους, σε περίπτωση που το ρομπότ επιτεθεί κατά λάθος σε ένα υγιές κύτταρο.
  RRI Πτυχές: Εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες - Ενεργός Εμπλοκή - Ηθική - Ισότητα Φύλων
  Web 2.0 applications:

 4. Tίτλος: «Γωνία πειραμάτων – νανοεφαρμογές»

  Τύπος/Είδος: Επίδειξη πειραμάτων και ενημερωτική αφίσα
  Περιγραφή: Οι μαθητές σε συνεργασία με το ερευνητικό κέντρο παρουσιάζουν στους επισκέπτες τρέχουσες εφαρμογές της νανοτεχνολογίας και εξηγούν την σημασία της νανοεπιστήμης . Εκτελούν επίσης εντυπωσιακά πειράματα χρησιμοποιώντας σιδερομαγνητικό υγρό (ferrofluid) που παρήγαγαν οι ίδιοι, αυτό-καθοριζόμενα υλικά και κολλοειδή διαλύματα νανοσωματίδιων χρυσού. Τέλος, οι επισκέπτες μπορούν ενημερώνονται για την τρέχουσα έρευνα της νανοτεχνολογίας από μια αφίσα.
  RRI Πτυχές: Εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες - Ενεργός Εμπλοκή
  Web 2.0 applications: -

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «IRRESISTIBLE»: «Η έρευνα αιχμής μέσα από τα μάτια των μαθητών: Διαδραστικά Εκθέματα Μαθητών» (15/04/2016 & 17/04/2016)

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης και ειδικότερα το Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών (ΕΔΘΕ) σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ευγενίδου και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνει στις 15 Απριλίου 2016 στην Αθήνα και στις 17 Απριλίου 2016 στο Ηράκλειο Κρήτης την εκδήλωση

«Η έρευνα αιχμής μέσα από τα μάτια των μαθητών: Διαδραστικά Εκθέματα Μαθητών»,

όπου μαθητές σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης θα παρουσιάσουν εκθέματα που κατασκεύασαν σχετικά με τις Φυσικές Επιστήμες και την Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Irresistible (επισυνάπτονται αφίσες και προσκλήσεις των εκδηλώσεων).

Πρόσκληση για τα εκθέματα στην Αθήνα
Αφίσα για τα εκθέματα στην Αθήνα

Πρόσκληση για τα εκθέματα στην Κρήτη

Αφίσα για τα εκθέματα στην Κρήτη