Από το Οκτώβριο του 2015 υλοποιείται η Β΄ φάση του προγράμματος IRRESISTIBLE. Σε αυτή τη φάση δημιουργήθηκαν 5 νέες Κοινότητες Μάθησης. Το συντονισμό της κάθε Κοινότητας Μάθησης έχει αναλάβει ο καθένας από τους πέντε εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην Α΄ φάση του προγράμματος. Στο πλαίσιο της κάθε Κοινότητας Μάθησης πέντε έως δέκα εκπαιδευτικοί θα συζητήσουν δια ζώσης ή/και μέσω τηλεδιασκέψεων τις βασικές αρχές του διδακτικού υλικού που αναπτύχθηκε στην πρώτη φάση, οι οποίοι με τη σειρά τους θα το εφαρμόσουν στις τάξεις τους. Σε αυτή τη δεύτερη φάση κάποιοι εκπαιδευτικοί θα εφαρμόσουν το διδακτικό υλικό που αναπτύχθηκε από την ελληνική ερευνητική ομάδα (Εφαρμογές Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας), κάποιοι άλλοι το διδακτικό υλικό που αναπτύχθηκε από τους Ολλανδούς εταίρους (Η υγιής ανάπτυξη ξεκινά με το θηλασμό) και οι υπόλοιποι το διδακτικό υλικό που αναπτύχθηκε από τους Γερμανούς εταίρους (Πλαστικά – Καταστροφή των Ωκεανών).

Πιο συγκεκριμένα στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση θα εφαρμοστεί από πέντε εκπαιδευτικούς η ενότητα Εφαρμογές Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας και από έξι εκπαιδευτικούς η ενότητα Πλαστικά – Καταστροφή των Ωκεανών. Στο Δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα εφαρμοστεί η ενότητα Πλαστικά – Καταστροφή των Ωκεανών από δύο εκπαιδευτικούς στο Γυμνάσιο και δύο εκπαιδευτικούς στο Λύκειο, η ενότητα H Υγιής Ανάπτυξη ξεκινά με το Θηλασμό από πέντε εκπαιδευτικούς στο Γυμνάσιο και δύο εκπαιδευτικούς στο Λύκειο, ενώ η ενότητα Εφαρμογές Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας από τρεις εκπαιδευτικούς στο Γυμνάσιο και επτά εκπαιδευτικούς στο Λύκειο.  Κατά τη διάρκεια εφαρμογής των ενοτήτων προβλέπονται επισκέψεις δια ζώσης ή εξ αποστάσεως με κέντρα επιστημών ή ερευνητικά ιδρύματα (π.χ. Ίδρυμα Ευγενίδου, Ινστιτούτο Τεχνολογίας και  Επιστήμης). Μετά την εφαρμογή της ενότητας οι μαθητές θα κληθούν επίσης να παρουσιάσουν όσα έμαθαν κατασκευάζοντας διάφορα εκθέματα, που θα παρουσιαστούν πάλι από τους ίδιους τους μαθητές σε ανοιχτή εκδήλωση στο Ίδρυμα Ευγενίδου στην Αθήνα και στο ΜΦΙΚ στο Ηράκλειο.

Στην έναρξη της δεύτερης φάσης πραγματοποιήθηκαν δύο δια ζώσης συναντήσεις με όλους τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στη Β΄ φάση (μία συνάντηση στο Ίδρυμα Ευγενίδου, όπου συμμετείχαν εκπαιδευτικοί της Αθήνας και μία συνάντηση στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο, όπου συμμετείχαν εκπαιδευτικοί της Κρήτης).

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «IRRESISTIBLE»: «Η έρευνα αιχμής μέσα από τα μάτια των μαθητών: Διαδραστικά Εκθέματα Μαθητών» (15/04/2016 & 17/04/2016)

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης και ειδικότερα το Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών (ΕΔΘΕ) σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ευγενίδου και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνει στις 15 Απριλίου 2016 στην Αθήνα και στις 17 Απριλίου 2016 στο Ηράκλειο Κρήτης την εκδήλωση

«Η έρευνα αιχμής μέσα από τα μάτια των μαθητών: Διαδραστικά Εκθέματα Μαθητών»,

όπου μαθητές σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης θα παρουσιάσουν εκθέματα που κατασκεύασαν σχετικά με τις Φυσικές Επιστήμες και την Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Irresistible (επισυνάπτονται αφίσες και προσκλήσεις των εκδηλώσεων).

Πρόσκληση για τα εκθέματα στην Αθήνα
Αφίσα για τα εκθέματα στην Αθήνα

Πρόσκληση για τα εκθέματα στην Κρήτη

Αφίσα για τα εκθέματα στην Κρήτη